Domácí zprávy

Podvod s testy odhalen: neexistuje žádná pandemie

podvod-s-testy-odhalen:-neexistuje-zadna-pandemie
5views

[Česky:] „Portugalský odvolací soud rozhodnul, že PCR testy jsou nespolehlivé, a že je nezákonné posílat lidi do karantény pouze na základě PCR testu. Soud uvedl, že spolehlivost testu závisí na počtu použitých cyklů a množství přítomné virové zátěže. Soud, který cituje Jaafar et al. 2020, usuzuje, že:

„Pokud je někdo PCR testovaný pozitivně, když je použita hranice 35 nebo více cyklů (jak je pravidlem ve většině laboratořích v Evropě a USA), pravděpodobnost, že daný člověk je nakažený, je menší než 3 %, a pravděpodobnost, že daný výsledek je falešně pozitivní, je 97 %.”

Soud dále poznamenává, že hranice cyklů používaná pro PCR testy je momentálně v Portugalsku neznámá.

Hranice cyklů používaných u PCR testů v Indii je mezi 37-40, což spolehlivost PCR testu dělá menší než 3 % a jeho míru falešných pozitiv až 97 %.

Tento případ se zabýval skutečností, že čtyři lidé byli Regionálním zdravotnickým úřadem uvaleni do karantény. Z těch jeden byl pozitivně testovaný na COVID za pomocí PCR testu; a u dalších třech se usoudilo, že podstoupili vysoké riziko vystavení se nákaze.Proto Regionální zdravotnický úřad usoudil, že všichni jsou infekční a představují zdravotní riziko, což po nich vyžadovalo, podstoupit karanténu.

Soud na odvolání Regionálního zdravotního úřadu reagoval následovně:

„Vzhledem k tomu, jak velké množství vědeckých pochybností existuje – od významných odborníků – ohledně spolehlivosti PCR testů, vzhledem k nedostatku informací týkající se analytických parametrů testů, a v nepřítomnosti lékařské diagnózy potvrzující existenci nákazy nebo rizika, není možné, aby tento soud kdy určil, jestli C byl skutečně přenašečem viru SARS-CoV-2, nebo jestli A, B a D byli vystaveni vysokému riziku jeho vystavení se.“

Je take důležité pamatovat na to, že PCR byl vyvinut jako způsob tvořit kopie genetického materiálu. Nikdy neměl být používán jako diagnostický nástroj.

Standardní koronavirové testy každý den objevují obří počet pozitivních případů. Tyto testy jsou prováděny na základě chybných protokolů Světové zdravotnické organizace (WHO), které jsou navrženy tak, aby také zahrnovaly falešně pozitivní výsledky.

Tato skutečnost o falešně pozitivních PCR testech byla poprvé zaznamenána na veřejnosti dr. Bedou M. Stadlerem, švýcarským biologem, emeritním profesorem a bývalým ředitelem Imunologického institutu na univerzitě v Bernu.

„Pokud provedeme PCR koronavirový test u imunního člověka, nebude detekován virus, ale malá roztříštěná část virového genomu. Test se bude vracet jako pozitivní, dokud v těle budou malinkaté roztříštěné částečky viru. I když jsou infekční viry dávno mrtvé, koronavirový test může být pozitivní, protože metoda PCR násobí i malinkatou část virového genetického materiálu dostatečně na to, aby mohl být detekován.” ”

Antigénové testy

Antigénové testy (aj podľa oficiálnych príbalových letákov) sa samo o sebe nemajú používať na diagnostiku. Sú to doprovodné testy pre ľudí so symptómami. O tom bola i reportáž na ‘hlavnom denníku‘ zo dňa 23. 10. minulého roku, odkaz tuná. [Poznámka: Richard Kollár sa úplne mýli pri PCR testoch, ale má pravdu ohľadom antigénových testoch.]

Obrázok antigénových testov, zdroj: crz.gov.sk

V príbalových letákoch u všetkých troch antigénových testoch, ktoré vidíte na obrázku, je napísané, že testy sa samo o sebe nemajú používať na diagnostiku ochorenia COVID-19:


Zdroj: https://www.who.int/docs/default-source/in-vitro-diagnostics/eul-0563-117-00-standard-q-covid19-ag-ifu.pdf?sfvrsn=f9e40e76_2

Píše sa tam:
[Anglicky:] „This kit is helpful for the auxiliary diagnosis of coronavirus infection. The test results are for clinical reference only and cannot be used as a basis for confirming or excluding cases alone.”

[Slovensky:] „Táto súprava je užitočná pre pomocnú diagnózu koronavírusovej infekcie. Výsledky testov sú iba pre klinické odporúčanie a nemôžu byť samotne použité, ako základ pre potvrdenie alebo vyvrátenie prípadov.”


Zdroj: https://www.biocredit-covid-19.com/documents [poznámka: fotka je rozmazaná kvôli zlej kvalite na ich stránke.]

Píše sa tam:
[Anglicky:]
 „This test is for in-vitro professional diagnostic use and intended as an aid to early diagnosis of SARS-CoV-2 infekcion in patient with clinical symptoms. It provides only an initial screening test result and more specific alternative diagnostic methods should be performed in order to confirm COVID-19 infection.“

[Slovensky:] „Tento test je pre in-vitro profesionálne diagnostické použitie a určený ako pomôcka pre skorú diagnostiku infekcie SARS-CoV-2 u pacienta s klinickými symptómami. Poskytuje iba počiatočný výsledok skríningu/skríningového testu a viac špecifické alternatívne diagnostické metódy by mali byť spravené, aby sa potvrdila COVID-19 infekcia.“

Zdroj: https://www.unicef.org/supply/media/5581/file/Abbott-Panbio-COVID-19-Ag-rapid-test-product-reference-note.pdf

Píše sa tam:
[Anglicky:]
 „Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device is for professional use only and is intended to be used as an aid in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection.
▪ The test provides preliminary test results and they cannot be used as the sole basis for treatment or other management decisions.
▪ The test is not intended to be used as a donor screening test for SARS-CoV-2.“

[Slovensky:] „PanbioTM  Covid-19 Ag Rapid testovacie zariadenie je len pre profesionálne užívanie a je určené ako pomôcka v diagnostikovaní SARS-CoV-2 infekcie.
▪ Test poskytuje predbežné výsledky testu a nemôžu byť použité samo o sebe ako základ pre liečbu alebo iné riadiace rozhodnutia.
▪ Test nie je určený na to, aby bol užívaný ako skríningový test pri (transplantačných) darcoch na SARS-CoV-2.“

PCR testy

PCR-test by sa podľa jeho vynálezcu, Kary Mullisa, nemal používať na diagnostiku virových chorôb a upozorňuje na možné zneužitie:

Otázka z obecenstva: „Jak zneužívajú PCR testy k odhadnutiu všetkých tých údajných voľných vírových RNA, ktoré tam môžu či nemusia byť?“

Kary Mullis: „Samo o sebe… Ja si myslím, že zneužívanie PCR testov podľa mňa nie je docela… podľa mňa nejde zneužívať PCR testy. Nie. Ide o výsledky, ich interpretáciu. Pokiaľ by ste povedali… Pokiaľ by vo vás vôbec mohli nájsť tento vírus, a pokiaľ PCR test urobíte dobre, môžete nájsť takmer čokoľvek v komkoľvek. Ono to začne vo vás vyvolávať vieru v akoby budhistickú myšlienku, že všetko je obsiahnuté vo všetkom. Áno? [Poznámka: Budhizmus je falošné a bludné náboženstvo z východu. Všetko nie je obsiahnuté vo všetkom, ako sa snaží podsunúť K. Mullis.]

Myslím tým… pretože pokiaľ dokážete zväčšiť jednu molekulu až na niečo, čo môžete merať, čož PCR dokáže, tak… tak existuje veľmi málo molekúl, kde aspoň jednu z nich nemáte v tele. Ok? Takže to sa môže považovať za zneužitie  tvrdiť, že je to významné.“ (Zdroj: https://youtu.be/ezjPgVwQP8E?t=7)

Doktorka Jitka Kalmusová vo svojej publikácii citovanej dole (i keď je v tejto publikácii zástankyňou PCR testov) musela priznať, že PCR diagnostika môže mať falošnú pozitivitu:

[Česky:] MUDr. Jitka Kalmusová: PCR diagnostika umožňuje rychlejší a citlivější průkaz etiologického agens, u závažných bakteriálních onemocnění má však také svá úskalí – falešnou pozitivitu, která může být způsobena kontaminací již při odběru klinického materiálu, nebo falešnou negativitu způsobenou nižší citlivostí metody. Veškeré výsledky získané metodou PCR je proto nutné posuzovat v kontextu s klinickým stavem pacienta a, pokud je to možné, s klasickými mikrobiologickými metodami. (Zdroj: https://web.archive.org/web/20170828175509/https://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=789&magazine_id=4, MUDr. Jitka Kalmusová)


(Zdroj: https://web.archive.org/web/20170828175509/https://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=789&magazine_id=4)

Ako vidno z grafu, tak PCR + klasické metódy majú väčšiu pozitivitu výsledkov, než len klasické metódy, a PCR testy samotné majú väčšiu mieru pozitivity, než keď je PCR skombinované s klasickými metódami.

A inak, PCR testy na „nový koronavírus“ nikdy nemali spravený zlatý štandard pre odhalenie chybovosti. Nasledovné sú najdôležitejšie pasáže z čiastočného prekladu prezentácie Doktora Andrewa Kaufmana (doktor, ktorý študoval biológiu na MIT):

„Nuž, čo urobili je, že zobrali sedem, len sedem z takmer 200 prvotných pacientov, ktorí boli chorí…  je to tekutina z pľúc, kde skutočne našli, alebo si mysleli, že našli to, čo hľadali.

Takže, keď zobrali túto pľúcnu tekutinu von, nesnažili sa najprv nájsť vírus vnútri, separovať ho a rafinovať ho; ale prvú vec, čo urobili, bol pokus nájsť a oddeliť nejaký druh genetického materiálu. Docela zaujímavá stratégia. A čo našli, bola nejaká RNA. No čo vám ale poviem: v našich telách, pri akomkoľvek danom okamihu existuje nejaký genetický materiál

Takže, keď našli tento genetický materiál z pľúcnej tekutiny, oni potom determinovali sekvenciu z neho… determinovali všetky spárované bázy a poradie tej sekvencie.  A potom sa rapídne poponáhľali vytvoriť diagnostický test, ktorým je kvalitatívna PCR…  Takže, inými slovami: pred tým než dokázali čokoľvek už vytvorili test.

…poviem vám pár dôležitých vecí o tomto teste. Takže, najdôležitejšia vec, ako ono to vlastne netestuje [prítomnosť] pre vírus samotný, testuje to sekvenciu RNA. Teraz, tá sekvencia RNA môže byť prítomná vo víruse, ale môže byť prítomna aj v iných veciach.

(…) – … tetento koncept sa do nás driloval na medicínskej škole – že kedykoľvek chcete zhodnotiť nový test, tak ho musíte porovnať so zlatým štandardom a tak vlastne viete, že či je v skutočnosti platný.

Takže pri tomto covid19 teste tu nikdy nebol test so zlatým štandardom, s ktorým by sa porovnal, preto lebo predpokladaný covid19 vírus nebol nikdy rafinovaný (znamená očistený, resp. odizolovaný) a vizualizovaný. Čiže inými slovami, kebyže by sme boli schopní

Pokračuj


Leave a Response